GVZ कुकी नीति

आई कुकीज सोनो उसती दाई सिटी वेब प्रति रिकोनोस्सेरे ग्लि यूटेंटी ऑल'इंटर्नो डि उना सेशन डि लावोरो। आओ संकेत दाई प्रोवेडिमेंटि डेल गारांटे डेला प्राइवेसी, सोनो "पिककोली फाइल डि टेस्टो" - फॉरमेटी दा लेटरे ई न्यूमेरी - "चे, आई सिटी विजिटटी डल्'यूटेंटे, इनवियानो अल सू टर्मिनल (सॉलिटामेंट अल ब्राउजर), डोव सोनो मेमोरिजाती प्रति निबंध पोई रिट्रासमेसी एग्ली स्टेसी सिटी अल्ला सक्सिवा विज़िटा डेल मेडेसिमो यूटेंटे"।
आई कुकीज सोनो सिकुरी - पॉसनो सॉल्टेंटो कंसर्वर l'informazione che viene इनसेरिटा दाल ब्राउजर, रिलेटिवा ऑल'एक्सेसो नेल ब्राउजर स्टेसो ओ चे ई इनक्लूसा नेला पेजिना रिचिएस्टा। Essi non possono trasformarsi in codici e non possono essere utilizzati प्रति accedere al computer dell'utente. से अन साइट वेब क्रिप्ट ले इनफॉर्माजियोनी नेल कुकी, सॉल्टेंटो इल साइटो वेब पुò लेगेरे एल'इनफॉर्माजिओन।
डि सेगुइटो, उना ब्रेव डिस्क्रिज़ियोन डेले टिपोलोजी प्रिंसिपल टिपोलोजी डि कुकीज:

सत्र ई लगातार कुकीज़

आई सेशन कुकीज, चे कॉन्टेनगोनो l'informazione che viene utilizzata nella tua sessione corrente del ब्राउज़र। क्वेस्ट कुकीज वेंगोनो ऑटोमैटिकमेंट कैंसलती क्वांडो चिउडी इल ब्राउजर। Nulla viene conservato sul tuo computer oltre il tempo di utilizzazione del sito (ASP.NET_SessionId e language)
I Persistent कुकीज़ (टिपो ASPXANONYMOUS), चे वेन्गोनो यूटिलाइज़ाटी प्रति मैन्टेनेरे l'informazione che viene utilizzata nel periodo tra un accesso e l'altro al sito web, o utilizzati per finalittec tecniche e per migliorare la navigazione sul sito. क्वेस्टो डेटो परमेट ऐ सिटी डि रिकोनोस्सेरे चे सेई यूटेंटे ओ विज़िटटोर गी नोटो ई सी एडट्टा डि कॉन्सेगुएन्ज़ा। मैं कुकीज़ "पर्सिस्टेंटी" हन्नो उना दुरता चे विएन फिसाटा दाल सितो वेब ई चे पु वरिएरे दा पोची मिनुति ए डायवर्सी एनी।

कुकीज़ दी प्राइमा पार्ट ई डि टेर्ज़ पार्टी

आई कुकीज डि प्राइमा पार्ट, चे एपर्टेंगोनो अल सितो चे ली हा क्रिएटी।
आई कुकीज दी टेर्ज़ पार्टि, चे सोनो क्रिएटी दा डोमिनी एस्टर्नी अल सितो एड आई कुई दति सोनो कंजरवेटी प्रेसो इल सोगेट्टो टेरज़ो।

कुकीज़ tecnici

मैं बैठता हूँ GVZ Components इम्पीगानो आई कुकीज टेक्नीसी प्रिंसिपलमेंट प्रति सहमति ला नेविगाजियोन ई ला फ्रुइजियोन डे रिलेटिव सर्विसिजी। प्रति टेल रैगियोन, क्वेस्टी कुकीज नॉन रिचिडोनो इल कॉन्सेंसो डेल'यूटेंटे। मैं कुकी टेक्नीकी सोनो क्वेली यूटिलिजात अल सोलो फाइन डि इफेट्टुएरे ला ट्रांसमिशन डि उना कम्युनिकाजिओन इलेट्रोनिका, ओ नेला मिसुरा स्ट्रेटामेंटे नेसेरिया अल फॉरनिटोर डि अन सर्विजियो डेला सोसाइटी, डेल'इनफॉर्माजिओन एस्प्लिसिटामेंटेल एबेरोगेटो रिचिएटो डी। Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare या gestore del sito web.
पोसनो एस्सेरे सुदीविसी इन कुकी डि नेविगाज़ियोन ओ डि सेशन, चे गारंटिसकोनो ला नॉर्मल नेविगाज़ियोन ई फ्रूज़िओन डेल साइटो वेब (परमेटेंडो, एड एसेम्पियो, डि रियलिज़ारे अन एक्क्विस्टो ओ ऑटेंटिकर्सी प्रति एक्सेडेरे एडेड एरीज़ैट रिसर्वेटी कुकीज विश्लेषिकी), dal gestore del sito per raccogliere infoazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su आओ questi visitano il sito stesso; कुकी डि funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di Criteri selezionati (विज्ञापन esmpio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al ठीक di migliorare il servizio reso allo stesso।
ए डिफरेंज़ा देई कुकीज डि प्रोफिलाज़ियोन ई डि टेर्ज़ पार्टी डि कुई सी डिरो सक्सेसिवमेंट, प्रति एल'इंस्टालज़ियोन डि ताली कुकी नॉन ई रिचिएस्टो इल प्रिवेंटिवो कॉन्सेंसो डिगली यूटेंटी, मेंटर रेस्टा फर्मो एल'ओब्लिगो डि डेयर एल'इनफॉर्मेटिव ए सेन्सी डेल'आर्ट। 13 डेल रेगोलामेंटो यूई 2016/679।
GVZ Components utilizza esclusivamente कुकी tecnici tralasciando, pertanto, l'utilizzo di queli di profilazione; नेलो विशिष्टता:

  • नेसन डेटो पर्सनेल डिगली यूटेन्टी विएने इन प्रपोजिटो एक्क्विसिटो दाल सितो;
  • नॉन वियन फैटो यूसो डि कुकी पर ला ट्रांसमिशन डि इनफॉर्माज़ियोनी डि कैरेटेरे पर्सनेल, ने वेंगोनो यूटिलाइज़ाटी सीडी कुकी पर्सिस्टी डि अलकन टिपो, ओवेरो सिस्टेमी प्रति आईएल ट्रैक्सिएमेंटो डिगली यूटेन्टी;
  • l'uso di cd कुकी di sessione (che non vengono memorizzati in modopersiste sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente Limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (कॉस्टिटुइटी दा संख्या कैजुअली जनरेटी प्रति सहमति सर्वर की आवश्यकता है) एल'एस्प्लोराज़ियोन सिकुरा एड एफ़िफ़ेन्ते डेल सिटो।

आई सीडी कुकी डि सेशन उपयोगिता नई साइट GVZ Components एविटानो इल रिकोर्सो एड अल्ट्रे टेक्नीच इंफॉर्मेटिके पोटेंज़ियलमेंट प्रीग्यूडिज़िवोली प्रति ला रिसर्वतेज़ा डेला नेविगाज़ियोन डिगली यूटेंटी ई नॉन कंसेंटोनो एल'एक्विज़िओन डि दैट पर्सनली आइडेंटिफ़िकेशन डिले'उटेंट।

और पढ़ें

मैजेंटा के माध्यम से, 77/16A
20017 रो (एमआई) - इटली
फ़ोन +39 02 3340 0846
वैट: IT04126380155

मैजेंटा के माध्यम से, 77/16A
रो 20017, इटली

इस ईमेल पते की सुरक्षा स्पैममबोट से की जा रही है। इसे देखने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट सक्षम करना होगा।
+39 02 3340 0846


© 2023 GVZ components एसआरएल | सर्वाधिकार सुरक्षित